กลุ่มงานพัสดุ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
10 ราคากลางคอม ปี 64. 2022-06-16 DOWNLOAD
9 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2022-06-08 DOWNLOAD
8 ระเบียบพัสดุ 2560 2022-06-08 DOWNLOAD
6 บัญชี​รายการ​ครุภัณฑ์​ของ​ สป. ปี​ 2565 2022-06-08 DOWNLOAD
5 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 จากสำนักงบประมาณ 2022-06-08 DOWNLOAD

177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Tel :0-5356-9100 E-mail :
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE8 ขึ้นไป

Copyright © LAMPHUN HOSPITAL 2020