กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (LAB)


ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน iLabview

iLabview

ดูผลจากภายนอกโรงพยาบาล

*เฉพาะรหัสของแพทย์หรือผู้ได้รับอนุญาต

iLabview

iLabview (Beta)

ดูผลจากภายนอกโรงพยาบาล

*เฉพาะรหัสของแพทย์หรือผู้ได้รับอนุญาต

iLabview