ข่าวประกาศรับสมัครงาน

No
หัวข้อ
รายละเอียด
วัน/เดือน/ปี
ประเภท
DOWNLOAD
1
รับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2565-07-22
ประกาศรับสมัครงาน
2
รับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2565-07-21
ประกาศรับสมัครงาน
3
รับสมัครงาน
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 65)
2565-07-07
ประกาศรับสมัครงาน
4
รับสมัครงาน
 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
2565-07-07
ประกาศรับสมัครงาน