ศูนย์ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

แบบฟอร์ม กลุ่มงานเภสัชกรรม

1.แบบรายงาน ADR

2.แบบแจ้งประวัติแพ้ยา

แบบฟอร์มประกอบการใช้ยา Dabigatran_Apixaban


กลุ่มงานเภสัชกรรม

# หัวข้อ ประเภท วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
24 แบบฟอร์มกำกับการใช้Molnupiravir-COVID-19 ปรับปรุง-12-7-65 แบบฟอร์ม 2022-07-07 DOWNLOAD
5 แนวทางการจ่ายยาMolnupiravir tab รพ.ลำพูน-ปรับปรุง-12-7-65 .pdf แบบฟอร์ม 2022-07-12 DOWNLOAD
4 แบบฟอร์มคัดกรองและติดตามการให้แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว แบบฟอร์ม 2022-08-04 DOWNLOAD
2 เอกสารแสดงความประสงค์สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการให้แอ แบบฟอร์ม 2022-08-04 DOWNLOAD

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม

แนวทางการจ่ายยา Paxlovid _tab _รพ_ลำพูน-17-5-65 new

แบบฟอร์มกำกับการใช้Paxlovid-รพ_ลำพูน-18-5-65 new

แบบฟอร์มกำกับและติดตามการใช้ _Molnupiravir _COVID-19_18-5-65 new

แนวทางการจ่ายยา _Remdesivir inj-รพ_ลำพูน_รพช_เอกชน-18-5-65 new

เอกสารประกอบการใช้_Remdesivir_จังหวัดลำพูน-18-5-65 new

ประกาศฯการรับของปปช63

ประกาศเกณฑ์จริยธรรมโรงพยาบาลลำพูนปี2564

แนวทางการจ่ายยา Favipiravir tab โรงพยาบาลลำพูน-17-3-65 UPDATE

แบบฟอร์มประกอบการสั่งใช้ยาRemdesivir

CPG_COVID_19-22มีค 65

ตารางขนาดยา FAVIPIRAVIR

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Favipiravir (ครั้งสอง) 22-4-65 UPDATE

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Favipiravir (ครั้งแรก) 22-4-65 UPDATE

แบบฟอร์มเสนอยาโรงพยาบาลลำพูนปี65

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2565

บัญชียารพลำพูนปี64

PARACETAMOL

แบบฟอร์มเสนอยาโรงพยาบาลลำพูน21-5-2563

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2564

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2563

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2562

กำหนดการพิจารณายา เข้า – ออก ปี 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดการพิจารณายาเข้า – ออก

นโยบายการใช้ยาโรงพยาบาลลำพูน และ เข็มมุ่ง ปี 2556-2559


ฉลากยาพูดได้


SOP-PHA กลุ่มงานเภสัชกรรม

# หัวข้อ ประเภท วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
23 LP-QP-PHA015แนวทางการบริหารจัดการยาเสพติดให้โทษ sop 2022-08-09 DOWNLOAD

แนวปฏิบัติกลุ่มงานเภสัชกรรม SOP-PHA


การรักษาและเภสัชวิทยาสำหรับโรค COVID-19

1. COVID-19 therapies ; Administration in Cases of swallowing difficulties ,UNIVERSITY OF LIVERPOOL

2. Pharmacological treatment for the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 Infection); Pharmaceutical Sciences Asia

3. Pharmacological Therapeutics Targeting RNA-Dependent RNA Polymerase, Proteinase and Spike Protein: From Mechanistic Studies to Clinical Trials for COVID-19; Journal of Clinical Medicine

4.Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); JAMA

5. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes; Nature Medicine

6. COVID-19 Antiviral and Pharmacotherapy Information; NEBRASKA Medicine

7. Assessment of Evidence for COVID-19-Related Treatments; ASHP .DOC

8. Assessment of Evidence for COVID-19-Related Treatments; ASHP .PDF

9. Interactions with experimental COVID-19 therapies ,UNIVERSITY OF LIVERPOOL

10. Evaluating the drug-drug interaction risk of experimental COVID-19 therapies ,UNIVERSITY OF LIVERPOOL

11. COVID-19_Canadian Pharmacists Association


โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยบัตรทอง เครือข่าย รพ.ลำพูน

โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยบัตรทอง เครือข่าย รพ.ลำพูน


บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน / เกณฑ์การสั่งใช้ยา

รายชื่อยา LASA

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูนปี 2563 /Lamphun Hospital Drug List 2020


แนวทางการรักษาโรคต่างๆ

Covid-19 treatment

น้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

หนังสือคู่มือการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2019