ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
37 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สสจ.พิษณุโลก 2022-11-29 DOWNLOAD
36 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2565 หัวข้อ Cardiology connexts ระหว่าง 21-23ธค65 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 2022-11-29 DOWNLOAD
35 สถาบันส่งเสริมการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดโครงการศึกษาอบรม 3 หลักสูตร 2022-11-18 DOWNLOAD
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.ปป.)ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 2022-11-18 DOWNLOAD
33 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาเกี่ยวกับบริการด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวหลังหารระบาดใหญ่ของ COVID 19 วันที่ 24-25พย.65 เวลา 9.00-16.30น. ณ รร.ริชมอนด์สไตลิช นนทบุรี 2022-11-17 DOWNLOAD
32 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการและผลงานวิจัย "ร้อยเอ็ดวารสาร" 2022-11-09 DOWNLOAD
31 กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การบริหารการจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 2022-11-09 DOWNLOAD

ข่าวประกาศสอบราคา

สำหรับเจ้าหน้าที่


Login
Log In

email
E-mail

money
เงินเดือน

sarabun
งานสารบัญ

library
ห้องสมุด

meeting
ห้องประชุม

oraganize
คณะกรรมการบริหาร
ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint