ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
72 ขอเชิญอบรมสัมนาวิชาการโครงการ privacy วันที่ 30-31พค.66 ณ รร.เดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ 2023-03-20 DOWNLOAD
71 ขอเชิญอบรมสัมนาวิชาการโครงการ ai iot วันที่ 30-31พค.66 ณ รร.เดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ 2023-03-20 DOWNLOAD
70 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม วันที่ 26-27มิย.66 2023-03-10 DOWNLOAD
69 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 วันที่ 1มีค.-19เมย.66 2023-03-08 DOWNLOAD
68 เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสุขภาพการพยาบาล ม.อุบลราชธานี 2023-03-03 DOWNLOAD
67 แจ้งขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหรือผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน 6 asia dengue summit 2023 วันที่ 15-16มิย.66 2023-03-01 DOWNLOAD
66 เชิญอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 หลักสูตร 2023-03-01 DOWNLOAD

ข่าวประกาศสอบราคา

สำหรับเจ้าหน้าที่


Login
Log In

email
E-mail

money
เงินเดือน

sarabun
งานสารบัญ

library
ห้องสมุด

meeting
ห้องประชุม

oraganize
คณะกรรมการบริหาร
ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint