ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
8 ขอเชิญสัมนาเชิงวิชาการปละประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ว 2022-06-28 DOWNLOAD
7 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่า 2022-06-28 DOWNLOAD
6 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในร 2022-06-28 DOWNLOAD
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลัก 2022-06-28 DOWNLOAD
4 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ วันที่ 8-10กค. 2022-06-28 DOWNLOAD

ข่าวประกาศสอบราคา

สำหรับเจ้าหน้าที่


Login
Log In

email
E-mail

money
เงินเดือน

sarabun
งานสารบัญ

library
ห้องสมุด

meeting
ห้องประชุม

oraganize
คณะกรรมการบริหาร
ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint complaint ehitcs moph law rules ita complaint complaint complaint complaint