ข่าวประกาศรับสมัครงาน

No
หัวข้อ
รายละเอียด
วัน/เดือน/ปี
ประเภท
DOWNLOAD
1
รับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปต.ผู้ช่วยทันตแพทย์
2021-10-20
ประกาศรับสมัครงาน
2
รับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นายช่างเทคนิค
2021-10-07
ประกาศรับสมัครงาน
3
รับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ต.นักรังสีการแพทย์
2021-10-06
ประกาศรับสมัครงาน