ศูนย์ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม)


แบบฟอร์ม กลุ่มงานเภสัชกรรม

1.แบบรายงาน ADR

2.แบบแจ้งประวัติแพ้ยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม

ประกาศฯการรับของปปช63 NEW

ประกาศเกณฑ์จริยธรรมโรงพยาบาลลำพูนปี2564 NEW

แนวทางการจ่ายยา_Remdesivir_โรงพยาบาลลำพูน-11-8-64 NEW

แนวทางการจ่ายยา_Favipiravir_tab_โรงพยาบาลลำพูน-11-8-64 NEW

แบบฟอร์มประกอบการสั่งใช้ยาRemdesivir NEW

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Favipiravir (ครั้งที่สอง) 1108064.pdf NEW

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Favipiravir (ครั้งแรก) 110864 -rew.pdf NEW

แบบฟอร์มเสนอยาโรงพยาบาลลำพูนปี65

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2565

บัญชียารพลำพูนปี64

PARACETAMOL

แบบฟอร์มเสนอยาโรงพยาบาลลำพูน21-5-2563

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2564

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2563

กำหนดการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2562

กำหนดการพิจารณายา เข้า – ออก ปี 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดการพิจารณายาเข้า – ออก

นโยบายการใช้ยาโรงพยาบาลลำพูน และ เข็มมุ่ง ปี 2556-2559


ฉลากยาพูดได้

SIMVASTATIN ALLOPURINOL AMLODIPINE AMOXICILLIN DOMPERIDONE ENALAPRIL GLIPIZIDE IBUPROFEN METFORMIN PARACETAMOL SYRUP 120 MG/5ML PARACETAMOL 500 MG

SOP-PHA กลุ่มงานเภสัชกรรม

แนวปฏิบัติกลุ่มงานเภสัชกรรม SOP-PHA


การรักษาและเภสัชวิทยาสำหรับโรค COVID-19

1. COVID-19 therapies ; Administration in Cases of swallowing difficulties ,UNIVERSITY OF LIVERPOOL

2. Pharmacological treatment for the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 Infection); Pharmaceutical Sciences Asia

3. Pharmacological Therapeutics Targeting RNA-Dependent RNA Polymerase, Proteinase and Spike Protein: From Mechanistic Studies to Clinical Trials for COVID-19; Journal of Clinical Medicine

4.Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); JAMA

5. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes; Nature Medicine

6. COVID-19 Antiviral and Pharmacotherapy Information; NEBRASKA Medicine

7. Assessment of Evidence for COVID-19-Related Treatments; ASHP .DOC

8. Assessment of Evidence for COVID-19-Related Treatments; ASHP .PDF

9. Interactions with experimental COVID-19 therapies ,UNIVERSITY OF LIVERPOOL

10. Evaluating the drug-drug interaction risk of experimental COVID-19 therapies ,UNIVERSITY OF LIVERPOOL

11. COVID-19_Canadian Pharmacists Association


โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยบัตรทอง เครือข่าย รพ.ลำพูน

โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยบัตรทอง เครือข่าย รพ.ลำพูน


บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน / เกณฑ์การสั่งใช้ยา

รายชื่อยา LASA

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูนปี 2563 /Lamphun Hospital Drug List 2020

(ร่าง) รายการยา HAD ปี 2561

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี2561 / Lamphun Hospital Drug List 2018

การปรับเปลี่ยนบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน 2560 เทียบกับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน 2559 ( แก้ไขหลังประชุม PTC 12-7-59 )

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2555 – 2556

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2556-2557

แนวทางการบริหารยา Meropenem และ Piperacillin

เกณฑ์การสั่งใช้ยา Meropenem

เกณฑ์การสั่งใช้ยา HRIG

แนวทางการใช้ยา Alteplase

แนวทางการบริหารยาและการเก็บรักษายาปฏิชีวนะ

เภสัชตำหรับยาโรงพยาบาลลำพูน


แนวทางการรักษาโรคต่างๆ

Covid-19 treatment NEW

น้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 NEW

หนังสือคู่มือการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2019

คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์

palliativecaredrugsystem 2561