: :

คิวห้องตรวจ

No
ห้องตรวจ
คิวที่เรียก
เวลาเรียก
แพทย์ออกตรวจ
1
ห้องตรวจศัลยกรรม
1 - 10
13:47:00
2
ห้องตรวจกุมาร
7 - 17
09:35:00
นพ.ณัฐฐากร วงศ์สุรินทร์

Card image cap

http://49.231.246.209/lpnh2020/qopd.php

<