ศูนย์ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

> กำหนดการพิจารณายา เข้า – ออก ปี 2561 NEW

> การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๐
>
กำหนดการพิจารณายาเข้า – ออก
> นโยบายการใช้ยาโรงพยาบาลลำพูน และ เข็มมุ่ง ปี 2556-2559

 

บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน / เกณฑ์การสั่งใช้ยา

(ร่าง) รายการยา HAD ปี 2561 NEW

> บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี2561 / Lamphun Hospital Drug List 2018

> การปรับเปลี่ยนบัญชียาโรงพยาบาลลำพูน 2560 เทียบกับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560

> บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน 2559 ( แก้ไขหลังประชุม PTC 12-7-59 )

> บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2555 – 2556

> บัญชียาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2556-2557

> แนวทางการบริหารยา Meropenem และ Piperacillin
> เกณฑ์การสั่งใช้ยา Meropenem
> เกณฑ์การสั่งใช้ยา HRIG
> แนวทางการใช้ยา Alteplase
> แนวทางการบริหารยาและการเก็บรักษายาปฏิชีวนะ
> เภสัชตำหรับยาโรงพยาบาลลำพูน


มาตรฐานระบบยาและเภสัชกรรมคลินิก

HRD1_PC60_ Pharmacist Role on Palliative care Guidline Doc – Published NEW
HRD1-PC41-NICE-Adherance Guideline NEW
HRD1-PC45-PCMH to Optimize Patient Outcomes NEW
HRD1-PC47-Mobile health_WHO NEW
> HRD1-PC48-FIP_adherance_2nd_2012 NEW
> HRD1_MTM01_Patient Centerd Medical Home_PSAP NEW
> HRD1_MTM02_Core elements_MTM_PCMH NEW
> HRD1_PC61_PalliativeCare_Essential Medicine WHO NEW
> HRD1-PC31-Adherence to long term Therapy_WHO
> HRD1-PC32-Clinical pharmacy defnfinition
> HRD1-PC38-DTC&PTC_WHO
> HRD1-PC39-WHO_medicine_MDS3-Access to medicine jan2014
> HRD1_PC29_Pharmacy Vision 2020_BPP
> HRD1_PC30_ACCP_CliniPharmCompetency
> HRD1_PC27-steps and impact_Clinical pharmacist
> HRD1_PC20_Developing pharmacy practice WHO_FIP
> HRD1-Jetro1_คู่มือเกณฑ์การประเมินค่างานของก.พ.230952
> HRD1-PC1_Pharmaceutical_Care_Process_Overview
> HRD1-PC2_Peters_Pharmaceutical_care_process_peters_pwdt
> HRD1-PC5_LINDA_STRAND1
> HRD1-PC12_thesis Clincial audit pharmaceuticalcare service
> HRD1-PC26_มาตรฐาน ACCP_ประเมินค่างาน Clinical Pharmacist

 

 

ข่าวสารด้านยา DIS News

ยาลดความอ้วน”Sibutramine” / DIS news 02-2561 NEW
โรคพิษสุนักบ้า Rabies / DIS news 01-2561 NEW

——————————————————————————————-

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติก / DIS News 25-2560
กรมบัญชีกลางปรับวิธีการจัดซื้อยา / DIS News 24-2560
สาธารณสุขเตรียมจัดเขตสุขภาพใหม่ตามยุทธศาสตร์พัฒนา / DIS-NEW -12-2560
อัตราเจริญพันธุ์ของไทยลดลงต่อเนื่อง / DIS-NEW -10-2560
แนวทางการปฏิบัิตามมาตรการป้องกัน Ransomware ชื่อ WannaCry / DIS-News-6-2560
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2560 / DIS News 5-2560
แจ้งเตือนภัยยาปลอม / DIS News 04 -2560
4 กลุ่มเสี่ยงห้ามฉีดวัคซีนไข้เลือดออก / DIS News 03-2560
ผลสำรวจพบคนไทย 70% เชื่อผิด คิดว่าอาหารเสริมเป็นสิ่งจำเป็น ต้องกินประจำ / DIS News 02-2560
>
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (4 มกราคม 2560) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย / DIS News 01-2560

——————————————————————————————-

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2559 / DIS News 37-2559
ข้อมูลความคงตัวของยา Methylergometrine maleate (Expogin injection) นอกตู้เย็น / DIS News 36 -2559
อาหารเสริม ‘ Mangluk Power Slim’ ปลอมเลข อย.อ้างลดความอ้วน ทำหัวใจเต้นเร็ว / DIS News 35-2559
การเกิดกลุ่มอาการทางจิตเวชภายหลังการใช้ยา Finasteride / DIS News 34-2559
ความเสี่ยงของยาในกลุ่มรักษาโรคเบาหวาน / DIS News 33-2559
แนวทางการกำจัดยาหมดอายุ สำหรับภาคครัวเรือน / DIS News 32-2559
>
มติ คกก.ยาพร้อมปรับปรุงคำเตือนใช้ยาพารา / DIS News 31-2559
> ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในไทยเพิ่มสูงถึง 1.1 ล้านคนในปี 73 / DIS News 30-2559
> กรมการแพทย์เผย 5 โรคตาที่พบมากใน ผู้สูงอายุ / DIS News 29-2559
> หญิงตั้งครรภ์ฟันผุ กระทบสุขภาพเด็กในท้อง / DIS News 28-2559
> แอพริเคชั่นใหม่ รู้ทันโรคมะเร็ง / DIS News 27-2559
> การเลือกซื้อน้ำผลไม้บรรจุกล่องให้ปลอดภัย / DIS News 26-2559
> 28 กรฎาคม วันตับอักเสบโลก / DIS News 25-2559
> โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ต้นแบบที่ดี / DIS News 24-2559
> แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคไตในคนไทย / DIS News 23-2559
> สธ.กำหนด รพ.ใช้ยาสมเหตุผลเป็น Service plan ที่ 15 ลดใช้ยาเกินจำเป็น / DIS News 22-2559
> รายงานการเกิด Ergotism ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีส่วนประกอบของ Ergotamine และยาอื่น / DIS NEWs 21-2559
> วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก / DIS news 20-2559
> บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2559 / DIS News 19-2559
> การป้องกันเซลล์สมองเสื่อมของยาพ่นจมูกอินซูลิน / DIS News 18-2559
> Drug safety update / DIS News 17-2559
> สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเด็กไทย / DIS News 16-2559
> โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) (ฉี่หนู) / DIS News 15-2559
> โรคมือเท้าปาก (Hand , Foot ang mouth direare) / DIS News 14-2559
> พยาธิใบไม้ตับก่อมะเร็งท่อน้ำดี / DIS News 13-2559
> โรคเมอร์ส (MERS-CoV) / DIS NEWs 12-2559
> ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ชิกา / DIS NEWs 11-2559
> การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก / DIS NEWs 10-2559
> การขาดวิตามินบีอาจทำให้แขนขาอัมพาต หัวใจวายได้ / DIS NEWs 9-2559
> แพลตฟอร์มรา ผลิตยาชีวภาพต้านมะเร็ง / DIS NEWs 8-2559
> มาตรการควบคุมยาต้านแบคทีเรียที่ใช้สำหรับมนุษย์ตามมติคณะอนุกรรมการฯ / DIS NEWs 7-2559
> อนุกรรมการภูมิคุ้มกันโรค เตรียมเสนอวัคซีนเอชพีวี และโรต้าในหลักประกันสุขภาพ / DIS NEWs 6-2559
> เฝ้าระวังไข้หวัดนก / DIS NEWs 5-2559
> โรคสครับไทพัส (Scrub typhus) / DIS NEWs 4-2559
> ดูแลผู้สูงวัยให้แข็งแรง / DIS NEWs 3-2559
> ตัวชี้วัด E-AD-I-01 / DIS NEWs 2-2559
> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จีนีซิส แคปส์ และ โอเอ็มจี มียาควบคุมพิเศษ / DIS NEWs 1-2559

——————————————————————————————-

> การใช้ยาต้านอักเสบที่ใม่ใช่สเตียรอยด์ (Nsaids) ใช้ผู้ป่วยไตเรื้อรัง / DIS news 80-2558
> การใช้ยากลุ่ม ARB blockage 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันสูง / DIS news 79-2558
> ประสิทธิภาพของการใช้ Inhaled corticosteroids ในการควบคุมอาการของผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรัง / DIS news 78-2558
> ไข้สมองอักเสบ / DIS news 77-2558
> การใช้ยา NSAIDs ซ้ำซ้อนในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม (E-OA-I-01) / DIS news 75-2558
> การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีการทำงานของไตผิดปกติ / DIS news 74-2558
> การปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ / DIS news 73 -2558
> วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน / DIS news 72 -2558
> ขาดวิตามินบี อันตรายถึงหัวใจวาย / DIS NEWS 71-2558
> การใช้ยากลุ่ม Statins สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จริงหรือไม่ / DIS news 70 -2558
> ศาสตร์ทางเลือกโฮมิโอพาธย์ป้องกันไข้เลือดออก / DIS news 69 -2558
> การใช้ยา Metformin เพื่มความสเยงในการเกิดภาวะ Lactic acidosis ได้จริงหรือไม่ / DIS news 68 -2558
> พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช / DIS news 67-2558
> อันตรายจากการใช้แป้งฝุ่น / DIS news 66 -2558
> โรคไข้รากสาดใหญ่ / DIS news 65 -2558
> 7 วิธีกำจัดความเครียด ศัตรูร้ายทำลายความสุข / DIS news 64-2558
> ดวงตาสดใสใครๆก็อยากมี / DIS NEWS 63-2558
> โรคจิตเภท / DIS NEWS 62-2558
> โรคฉี่หนู / DIS NEWS 60-2558
> เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกกินคอลลาเจนอย่างถูกวิธี / DIS news 59-2558
> 10 โรคที่มีผลต่อการคลื่นไหวในระยะยาว / DIS news 58-2558
> โรคพิษสุนัขบ้า / DIS news 57-2558
> กินมังสวิรัติให้เฮลตี้ / DIS news 56-2558
> โรคกระดูกพรุน / DIS news 55-2558
> โรคระบบทางเดินอาหาร (โรคกรดไหลย้อน) / DIS news 54-2558
ไข้เลือดออกอย่างใช้ยาไอบูเฟนอ้นตราย / DIS news 53-2558
ผื่นลมพิษ Urticaria / DIS news 52-2558
โรคหัวใจและหลอดเลือด / DIS news 51-2558
โรคอาคารป่วย / DIS news 50-2558
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม / DIS news 49-2558
วัณโรค / DIS news 48-2558
โรคสะเก็ดเงิน / DIS news 47-2558
โรคหลอดเลือดสมอง / DIS news 46-2558
โรคฉี่หนู / DIS News 45-2558
Evolocumab / DIS news 44-2558
ยาไวอากร้าสำหรับผู้หญิง / DIS news 43-2558
การจัดฟันแฟชั่น / DIS news 42-2558
นมแม่ / DIS news 41-2558
ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก / DIS news 40-2558
โรค NCDs / DIS news 39-2558
โรคปอดอักเสบ / DIS news 38-2558
โรคมือ เท้า ปาก / DIS news 37-2558
โรงพยาบาลคุรธรรม / DIS news 36-2558
โรคกระดูกพรุน / DIS news 35-2558
น้ำตาเทียม / DIS news 34-2558
โรคระบบประสาทและสมอง / DIS news 33-2558
Atopic Dermatitis โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง / DIS news 32-2558
โลกลมชัก / DIS NEWs 31-2558
หยุด โรคอ้วน เด็กไทยด้วย ฉลากไฟจราจร / DIS NEWS30-2558
คอนแทคเลนส์ / Dis new 29-2558
หูหนวก รักษาได้ / Dis new28-2558
โรคหลอดเลือดสมอง คืออะไร / DIS news 27-2558
ไข้เลือดออก..โรคที่มาพร้อมฤดูฝน / Dis new26-2558
ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเด็ก ป.5 / DIS news25-2558
Procodyl (Promethazine)หรือที่เรียกกันว่า ยาโปร / DIS News 24-2558
ใช้ยาผิด เสี่ยงเป็นสารเสพติด / Dis new 23-2558
คุมเข้มยาลดปัญหาสารเสพติด / DIS News 22 – 2558
โรคฮีโมฟีเลีย / DIS News 21-2558
อย่าปล่อยให้ท้องผูก / DIS News 20-2558
เครียดเรื้อรังเสี่ยงเป็น โรคกระดูกพรุน / DIS News 19-2558
หยอดตาผิด ยาออกฤทธิ์ไม่ได้ผล / DIS News 18-2558
ยา Hydroxyzine กับการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้า / DIS NEWS 17-2558
Vitamin C / DIS NEWS 16- 2558
ว่าด้วย…เห็ดพิษ / DIS NEWS15-2558
ยาลดไขมันในเลือดมีประโยชน์ แต่…โทษก็มีมหันต์ / DIS NEWs 14-2558
การคุมกำเนิด / DIS NEWS 13-2558
ร่าง พ.ร.ควบคุมยาสูบ / DIS NEWS 12-2558
การใช้ยาเบาหวานอย่างถูกต้อง / DIS NEWS 11-2558
การเกิด Fixed drug eruption ภายหลังใช้ยา Dimenhydrinate / DIS NEWS 10-2558
ยา Erythropoietin / DIS NEWS 9-2558
โรคฉี่หนู / DIS NEWS 8-2558
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ / DIS NEWS 7-2558
ย้ำไม่มียา 2 เกรด อย.คุมเข้มทุกตำรับได้มารฐาน มีประสิทธิภาพในการรักษา / DIS NEWS 6-2558
เตือนภัยเปิดเทอมแล้ว ระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก / DIS NEWS 5-2558
ไวรัสตับอักเสบ C / DIS NEWS 4-2558
ข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่เกิดโรคเมอร์ส / DIS NEWS 3-2558
วัคซีน BCG แนวโน้มการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น / DIS NEWS 2-2558
ความเสี่ยงจากการใช้ยารักษาโครคลมบ้าหมู (antiepileptics) / DIS NEWS 1-2558

——————————————————————————————-

กรมควบคุมโรคนำ 2 วัคซีนใหม่ฉีดให้เด็กไทย ป้องกันมะเร็งปากมดลูก – โปลิโอแบบฉีด
ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 55
สรุปรายงานการประชุม สาร Sargactant โดย ภก.สัมฤทธิ์ อุตรสัก
รายการยานำเข้า – ตัดออกบัญชียา โรงพยาบาลลำพูน ปี 2556-2557 / DIS News 1-2557
ความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงของยา พาราเซตามอล / DIS News 2-2557
การใช้ยา, การเเจ้งเตือนการใช้ยา Streptokinase / DIS NEWS 3-2557
การใช้ยา, การเเจ้งเตือนการใช้ยา Warfarin / DIS NEWS 4-2557
รายงานการเกิดทางเดินอาหารอุดตัน จากการใช้ยา Adalat CR, PRAC recommends suspending use of Protelos/Osseor / DIS NEWS 5-2557
แนวทาง DUE & RD / DIS News 6-2557
คำอธิบายแสดงเหตุผล NED / DIS News 7-2557
Meropenam & Piperacillin1 / DIS News 8-2557
Amoxycillin + Cefixime / DIS News 9-2557
Benzatine – Penicillin G / DIS News 10-2557
COCOF TABLET (Codeine phosphate 10 mg & Glyceryl Guaiacolate 100 mg) / DIS News 11-2557

——————————————————————————————-

>  แนวทางการสั่งใช้ยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ยา (DUE & Restricted Drug) โรงพยาบาลลำพูน / DIS News 1-2556
>  การเปลี่ยนแปลงบัญชียาหลักแห่งชาติ / DIS News 2-2556
>  รายการยานำเข้า – ตัดออกบัญชียา โรงพยาบาลลำพูน ปี 2555-2556 / DIS News 3-2556
>  รายการยาสมุนไพร โรงพยาบาลลำพูน / DIS News 4-2556
>  โรคคอตีบ / DIS News 5-2556
>  ยกระดับการควบคุม Alprazolam / DIS News 6-2556
>  แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ร่วมมือในการรักษา (Non compliance) / DIS News 7-2556
>  ใช้ยาสมเหตุผม ไม่จน ไม่แพ้ ไม่ดื้อยา / DIS News 8-2556
>  แนวทางการสั่งใช้ และควบคุมกำกับการใช้ยา (DUE/ Restricted Drug) รายการยาเข้าใหม่ปี 2555 / DIS News 9-2556
>  แนวทาง – หลักเกณฑ์การสั่งใช้และควบคุมยาเสพย์ติดให้โทษประเภท 2 / DIS News 10 -2556
>  การเพิกถอนยา Calcitonin ชนิดพ่นทางจมูกในสภาพยุโรป / DIS News 11-2556
>  การเปลี่ยนแปลงบัญชียาหลักแห่งชาติ / DIS News 12-2556

 

บัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชียาหลักแห่งชาติ2561 NEW

บัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พศ 2560
>
บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ปี 2559
> ข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559
> บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558
> บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556

 

High  Alert  Drug

(ร่าง) รายการยา HAD ปี 2561 NEW
DRUG TIPS_Adenosine inj (ADE201)
DRUG TIPS_Amiodarone inj (AMI205)
DRUG TIPS_Calcium gluconate inj (CAL201)
DRUG TIPS_Digoxin inj (DIG201)
DRUG TIPS_Dobutamine inj (DOB201)
DRUG TIPS_Dopamine inj (DOP201)
DRUG TIPS_epinephrine inj (Adrenaline)(ADR201)
DRUG TIPS_Heparin inj (HEP201)
DRUG TIPS_Magnesium sulfate inj (MAG201)
DRUG TIPS_Morphine sulfa inj (MOR201)
DRUG TIPS_Nitroglycerin inj (NIT201)
DRUG TIPS_Norepinephrine inj (NOR201)
DRUG TIPS_Pethidine inj (PET201)
DRUG TIPS_Potassium inj (POT201)
DRUG TIPS_RI (RI201)
DRUG TIPS_rt-PA (Alteplase) inj (ALT201)
DRUG TIPS_Sodium chloride 3% (SOD204)
DRUG TIPS_Streptokinass inj (STR203)
Drug Leaflet-Calcium gluconate injection (DL-HAD-001)
Drug Leaflet-Magnesium sulfate injection (DL-HAD-001)
Drug Leaflet-3% Sodium Chloride injection (DL-HAD-003)
Drug Leaflet-Digoxin Injection (DL-HAD-004)
Drug Leaflet-doBUtamine Injection (DL-HAD-005)
Drug Leaflet-Doxorubicin Injection (DL-HAD-006)
Drug Leaflet-Fluorouracil Injection (DL-HAD-007)
Drug Leaflet-Methotrexate Injection (DL-HAD-008)
Drug Leaflet-Cyclophosphamide injection (DL-HAD-009)
Drug Leaflet-Warfarin sodium Tablet (DL-HAD-010)
Drug Leaflet-Streptokinase injection (DL-HAD-011)
Drug Leaflet-Nitroglycerin injection (DL-HAD-012)
Drug Leaflet-Enoxaparin injection (DL-HAD-013)
Drug Leaflet-Adenosine injection (DL-HAD-014)
Drug Leaflet-Amiodarone injection (DL-HAD-015)

DoPAmine ชนิดฉีด (LPH-HAD-001)
Epinephrine(Adrenaline) ชนิดฉีด (LPH-HAD-002)
Morphine ชนิดฉีด (LPH-HAD-003)
Pethidine ชนิดฉีด (LPH-HAD-004)
Regular Insulin ชนิดฉีด (LPH-HAD-005)
Heparin ชนิดฉีด (LPH-HAD-006)
Paclitaxel ชนิดฉีด (LPH-HAD-007)
Potassium Chloride ชนิดฉีด (LPH-HAD-008)
Isophan Insulin ชนิดฉีด (LPH-HAD-009)
Norepinephrine ชนิดฉีด (LPH-HAD-010)

 

แนวทางการรักษาโรคต่างๆ

>2014 Evidence-Based Guideline for the Management of high blood pressure in adult report from the panel members appointed to the eighth joint national committee(JNC8) NEW
>2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistence ST-segment elevation NEW
>2017 AHA_ACC Focused Update of the 2014 AHA_ACC Guideline for the management  of patients with valvular heart disease NEW
>2017 ESC Guidelines for themanagement of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation NEW
>ACC_AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to reduced artherosclerotic cardiovascular risk in adults 2013 NEW
>ADA standards of medical care in diabetes 2017 NEW
>Atrial fibrillation ESC2016 NEW
>ATS_CDC_IDSA Clinical Practice Guidelines for Drug-Susceptible TB2016 NEW
>CHADS2 และ CHA2DS2-VASc score NEW
>ESC_EAS Guidelines for the management of dyslipidemia 2011 NEW
>Global initiative for chronic obstructive lung disease 2017 NEW
>Global strategy for asthma management and prevention 2017 NEW
>GOLD Guideline 2017 for COPD management NEW
>Guideline for Ischemic Heart Disease 2104 NEW
>Heart Failure 2017 ACC_AHA NEW
>Ischemic Stroke AHA_ASA2018 NEW
>treatment of TB guidelines WHO 2010 (ไทย) NEW
>treatment of TB guidelines WHO 2010 NEW
>คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังแบบบูรณาการ NEW
>แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ NTP guidelines2556 NEW
>แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี2557 NEW
>แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา NEW
>แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปปฏิบัติทั่วไป Thai guidelines on the treatment of  hypertention 2558 NEW
>แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง2553 Thaichest (ไทย) NEW
>แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง2560 (ไทย) NEW
>แนวทางการรักษาโรคหืดในประเทศไทยปี2555 NEW
>แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี2559 NEW
>แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ ปี2555 NEW
>แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคข้ออักเสบารูมาตอยด์ ปี2557 NEW
> แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์
> ยาต้านพิษ 1 / Antidote book1
> ยาต้านพิษ 2 / Antidote book2
> ยาต้านพิษ 3 / Antidote book3
> ยาต้านพิษ 4 / Antidote book4
> ยาต้านพิษ 5 / Antidote book5
> แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017)
> แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแนวทางผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง – Clinical practice guideline for anaphylaxis
> แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560
> คําแนะนําสําหรับการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมชนิดประคับประคอง พ.ศ.2560

 

RESEARCH  (NEW)

>>R&D_PC053-the impact strand-review-pc-currpharmdesign-2004
>>R&D-PC043-improve of MTM in PHC health affairs article
>>R&D-PC05 6-Clincal outcomes MTM Service in PHC-BJPS
>>R&D-PC057-Clincal outcomes used -in secondary care-MDPI
>>R&D-PC059-Clinical_Pharmacist_n_Inpat_Medical_Care_AMA

 

เกณฑ์ผลงานวิชาการ(Pharmacist Work Force) NEW

>>PWF-001 หลักเกณฑ์การจัดทำงานผลงานวิชาการPharmacist Professional Criterias
>>PWF-002-Health_workers_classification
>>PWF-003-Human Resource Strategy in The Thai Cevil Service

 

แนวทางปฏิบัติงาน/คู่มือปฏิบัติงานในระบบยา รพ.ลำพูน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ยา Rilpivirine-Abacavirc-AtazanavirNEW !!
> แบบฟอร์มรับยาบรรเทาปวดกลุ่ม Opioids คืนจากผู้ป่วย
ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตราย
เกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำดื่ม โรงพยาบาลลำพูน
ประกาศ รพ.ลำพูนว่าด้วยแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 2557
High alert drug  ( Drug tips )
แนวทางการหัก แบ่ง บด เคี้ยว เม็ดยา
แนวทางปฏิบัติการสั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ควบคุมโรงพยาบาลลำพูน (SOP-HOS-040)
การกำจัดของเสียที่เป็น cytotoxic drugs (SOP-PHA-047)
การคืนยาจากหอผู้ป่วย (SOP-PHA-049)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับยา Cytotoxic drug ชนิดฉีด (SOP-PHA-051)
การให้บริการยาเม็ดเสริมไอโอดีนและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (SOP-PHA-054)
การให้บริการยาเม็ดเสริมไอโอดีนและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ใน รพ.สต. (SOP-PHA-057)
แนวทางปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร (SOP-PHA-58)
แนวทางปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีปฏิกิริยาต่อกันรุนแรง (SOP-PHA-059)
แนวทางการบริหารและการเก็บรักษายาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลลำพูนปี 2555 (SOP-PHA-061)
แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน (warfarin) (SOP-PHA-064)
แนวทางปฏิบัติในการจัดการและเฝ้าระวังอันตรายจากการเกิด Extravasation จากยา Extravasation Management (SOP-PHA-065)
แนวทางปฎิบัติในการใช้ชื่อย่อทางยา (SOP-PHA-066)
แนวปฏิบัติการบริหารยาผ่านทางสายยางให้อาหาร โรงพยาบาลลำพูน (SOP-PHA-067)
Medication Reconciliation ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม (SOP-PHA-068)
Management of Extravasations Pllicy for Oncology patients (SOP-SUR-013)
Management of Hypersesitivity reaction Policy for Oncology patients (SOP-SUR-014)

ข่าว/ข้อมูล เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์

> ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2559

 

ปฏิทินการฝึกอบรมต่างๆของเภสัชกรและจนท.เภสัชกรรม

>
>

 

ข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางยา 19 ตค 2560 NEW
การจัดการยาเหลือใช่ในชุมชน (แผ่นพับ)
คู่มือประชาชนสำหรับการจัดการขยะตกค้างในชุมชน
รวมเรื่องเด็ดสะเก็ดความรู้ ฉบับ Infographic (3)
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560
การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (25 พฤษภาคม 2560)
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
GREENBOOK เล่มที่ 1
GREENBOOK เล่มที่ 2
GREENBOOK เล่มที่ 3
GREENBOOK เล่มที่ 4
GREENBOOK เล่มที่ 5
GREENBOOK เล่มที่ 6
GREENBOOK เล่มที่ 7
GREENBOOK เล่มที่ 8
GREENBOOK เล่มที่ 9
GREENBOOK เล่มที่ 10
GREENBOOK เล่มที่ 11
GREENBOOK เล่มที่ 12
GREENBOOK 2017
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
การกำหนดหลักเกณฑ์และซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) (ว 91)
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมีนาคม 2560
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560
แนวทางปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็ยสารเคมี
รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาต้นแบบ ฉบับที่ 4 (พศ. 2542-2557)
> ราคากลางยา พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข 27-2-60)

> ราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับราชกิจจานุเบกษา
> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
> กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2559 ฉบับราชกิจจานุเบกษา
> เอกสารการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการ และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2560
> e-book แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. 2561-2565
> ใบยอ ย่างไฟ รักษาอาการปวดจากโรคเกาต์
> อย.เผยแอปเปิ้ลปนเปื้อนเชื้อ ลิสเทอเรีย
> Mitigating risks due to the use of antibiotics in animals
> จดหมายข่าว Diacerein ท้องเสียรุนแรงและพิษต่อตับ
> รับฟังความคิดเห็นฉลาก เอกสารกำกับยาและคำเตือนของยา Paracetamol และ dexamethaxone
> ความเสี่ยงจากการใช้ยา Hydroxyethyl Starch (HES)
> ยกเลิกข้อบ่งใช้รักษาอาการผมร่วงของยา Diane35 และยาสามัญสูตรเดียวกับ Diane35
> ความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงของยา พาราเซตามอล
> ยา Eperisone กับกลุ่มอาการ Anaphylactic reaction
> การเพิกถอนยา Calcitonin ชนิดพ่นทางจมูกในสภาพยุโรป

 

ผู้ดูแล : จินดาวิทย์ อิสระโชติ

This entry was posted in ฝ่าย / หน่วยงาน. Bookmark the permalink.