LHMS

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

เรียนทุกๆท่าน ในการสมัครเข้าใช้งานระบบนั้น ระบบจำเป็นจะต้องให้ท่านยืนยันรหัสเลขบัตรประชาชนและเลขที่บัญชีธนาคารที่ได้ทำการโอนเงินเดือนให้กับท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลของตัวท่านโปรดป้อนข้อมูลให้ถูกต้องและจำรหัสผ่านของท่านให้ดี และไม่ควรเปิดเผยข้อมูล หรือให้รหัสผ่านแก่บุคคลอื่น