ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

เกี่ยวกับ COVID-19

ตรวจผล COVID-19 โรงพยาบาลลำพูน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำพูน

ผังโครงสร้างระบบบัญชาเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนปฏิบัติการโรงพยาบาลลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมสู้ภัย COVID-19 สมุครสาคร

โรงพยาบาลลำพูนที่ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

รับรางวัลโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

รับโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล

100ปี สาธารณสุขไทย


อาคาร ๑๐๐ปี ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลลำพูน

  • 177 หมู่ 11
  • ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
  • โทรศัพท์ 0-5356-9100
  • โรงพยาบาลสาขา 053-560777
  • Email : Webmaster@lpnh.go.th